Šta podrazumjeva Marketing analiza

January 5, 2018
Posted in Marketing
January 5, 2018 1Digital design

Marketing analiza obuhvaća procese i tehnologije koji vam omogućavaju da procijeniti uspjeh svojih marketinških inicijativa. To se vrši mjerenjem učinka (npr. blogging u odnosu na društvene mreže ili u odnosu na kanale komunikacije).
Marketing analitika koristi važne poslovne podatke, kao što je ROI, marketing atribucija i ukupne marketinške učinkovitosti. Drugim riječima, to pokazuje performanse vaših marketinških programa.
Kada počinjete posao, kao budući vlasnik lako budete zatrpani naizgled beskrajnim brojem mjernih podataka, na koje trebate obratiti pažnju kako bi odredili uspjeh vašeg poslovanja.

Međutim, problem je što sa velikim brojem podataka lako ne obratite pažnju na one bitne, te nemate pravu sliku vašeg poslovanja.
Mjerljivost ima potencijal za ponuditi tonu podataka na uvid o vašem uspjehu i neuspjehu, ali samo ako znate koje od njih pratiti.
Zato mi blisko sarađujemo s Google Analytics kako bi dosljedno ostvarili vrijednost za naše klijente.

Vaša strategija digitalnog marketinga je serija akcija koje će vam pomoći u postizanju vašeg cilja/eva koristeći online marketing. Da bi bili efikasni u digitalnom marketingu, vi trebate strategiju. Strategija digitalnog marketinga je plan za vaše slijedeće korake, a to pomaže da vaš trud bude učinkovit.
Nema potrebe da na to gledate kao veliki i zastrašujući proces, nego kao niz aktivnosti koje će vas dovesti bliže ostvarenju postavljenih ciljeva.

Pet koraka do učinkovite strategije digitalnog marketinga:

1. Definisanje – određenje

(šta biste to poboljšali kod vašeg poslovanja)

2. Analiza

(publika, poslovanje, ciljevi, imovina na raspolaganju – owned media, earned media, paid media)

3. Plan

(sedmični i dnevni operativne planove, plan kampanje, godišnji plan, dugoročna vizija)

4. Izvršenje

(To je korak gdje planiranje postaje realizacija. Što detaljniji plan, veće šanse za uživanje u realizaciji i izbjegavanju nekih iznenađenja.

5. Mjerenje

Mjerenje napora digitalnog marketinga može se desiti u svakoj fazi, od planiranja i definiranja ključnih pokazatelja uspješnosti, do izvršenja i analize šta je uredu, a šta treba biti poboljšano.

Strategija digitalnog marketinga može biti prvi korak prema većim planovima za vaše poslovanje, pod uslovom da uložite na to i vrijeme i budžet.

 

1digitaldesign.com